"întoarcerea la inocență"
"return to innocence"

 

 
 


întoarcerea la inocență


- o regresie către starea de puritate și curiozitate a copilăriei: entuziasmul, perpetua mișcare fără un scop dinainte stabilit, revărsarea liberă a energiei , neîngrădită și necanalizată, trăirea în prezent, cu toată ființa, imaginația, starea creativă pură, fără finalitate, fără gând... doar plăcere și bucurie… 

Regăsirea paradisului este tot una cu regăsirea stării de copil.
Evident, corpul fizic nu va mai fi acela al unui copil, dar conștiința poate să redevină la fel de pură ca și aceea a unui copil.
Acesta este marele secret al oricărei căi mistice: regăsirea stării de copil,redescoperirea inocenței, nepoluată de nici un fel de cunoaștere, lipsa oricăror cunoștințe, păstrând în același timp conștiința realității înconjurătoare, starea de minunare în fața misterului profund care ne înconjoară, și pe care nimic nu-l poate demistifica

Sinele este Viață, Iubire, acel Ceva Magnific din centrul ființei tale
Intră-n casa ta, care este sinele și revelează-te, deschizându-ți inima!
Sinele (copilul) este perfect, într-o continuă schimbare, fără viitor, fără trecut, fără a vrea să devină Maestru al Lumii Iluziilor. Perfecțiunea nu este imobilă!!!
O viață este șansa ta de a exprima Sinele în cel mai palpitant și creativ mod cu putință.
Păcatul originar este de a limita Sinele. Nu face asta!

zâmbetul deschide inima !
viață - emoție - vibrație
Ești condus în viață de latura curioasă a individualității tale, una a spiritului, a jocului. Ea reprezintă adevărata ta natură. Nu întoarce spatele unor posibile viitoruri înainte să te asiguri că nu ai nimic de învățat de la ele.
Singura datorie pe care o ai, oricând, este să-ți fii loial ție însuți.Fă ceea ce ai visat întotdeauna să faci și nu va mai rămâne loc pentru regrete.
Când trăiești cu maximă intensitate, nu mai contează deznodământul jocului. Orice s-ar întâmpla este bine.

(Iasi, iunie 2007)

 

 

return to innocence

– a step back into childhood purity and curiosity ; enthusiasm, perpetual movement without purpose, the free overflow of boundless, aimless energy, living in the present, with the whole being, imagination, pure creativity without an end, thoughtless.... only pleasure and joy...   

 The recovery of paradise is the same with the recovery of childhood.
Obviously, the physical body will not be the same, but consciousness can become as pure as that of a child.
This is the great secret of any mystical way: recovery of childhood, recovery of innocence not intoxicated by knowledge, lack of any kind of knowledge, keeping at the same time an awareness of reality, the wondering state in front of deep mystery which surrounds us and which cannot be de-mystified

Self is Life, Love, that Something Magic inside you
Get inside your house, which is your self, and discover yourself, opening your heart!
The self (the child) is perfect, in a continuous change, without future, without past, without the desire to become Master of the World of Illusion. Perfection is not immobile!!!
Life is your chance to express your Self in the most exciting and creative way possible. The original sin is to limit your Self. Don’t do that!

 the smile opens the heart!
life – emotion - vibration
You are lead in life by the curious side of your individuality, which is, one of the spirit, of the game. It represents your true nature. Do not turn your back on potential future before making sure there is nothing to learn from.
The only duty you have, at any time, is to be loyal to yourself. Do what you always dreamt and there will be no regrets. When you live life fully, the denouement does not matter anymore. Whatever happens is fine.

(June 2007, Iasi)